Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου δεν θα συμμετέχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χαϊδαρίου20/6/2012

Προς
·         Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Χαϊδαρίου
·         Δημοτικό Συμβούλιο
·         Δημοτικές Παρατάξεις
·         ΜΜΕ

Θέμα: Λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης – Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου δεν θα συμμετέχει

Σχετικά με την πρόσκληση που απευθύνατε προς το σύλλογό μας με ημερομηνία 18/6/2012 (αρ.Πρωτ. 19988) σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. αποφάσισε να μη πάρουμε μέρος στην Επιτροπή Διαβούλευσης,  γιατί διαπιστώσαμε ότι παρά το γεγονός ό,τι συμμετείχαμε και στις έξι συνεδριάσεις καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις, καμία απ΄ αυτές δεν συζητήθηκε με σοβαρότητα από την πλευρά του Δήμου Χαϊδαρίου.

Γνωρίζουμε τον εισηγητικό χαρακτήρα των προτάσεων των φορέων που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που προβλέπεται από τον «Καλλικράτη», όπως γνωρίζουμε και την έννοια του όρου «Διαβούλευση» (: συνεννόηση και επιμέρους διαπραγμάτευση για την επίτευξη του επιδιωκομένου αποτελέσματος. Η λέξη μαρτυρείται από το 1782 (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη)

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις προτάσεις που εγγράφως καταθέσαμε:


1.       Αστική Γεωργία – Δημοτικοί Χώροι για αγροτική καλλιέργεια [19/3/2012]
2.       Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Περιφέρεια Αττικής  (Αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος για τη συντήρηση των  κτηρίων ΠΑΛΑΤΑΚΙ – Γύζη) [19/3/2012]
3.       Προτάσεις – Σχόλια για το «Στρατηγικό Σχεδιασμό Δήμου Χαϊδαρίου 2011 – 2014» [23/11/2011]
4.       Πρόταση για τη Διαχείριση των απορριμμάτων [21/6/2011] – Προφορικά ενημερωθήκαμε ότι ορισμένες από τις προτάσεις μας υιοθετήθηκαν στο Νέο Κανονισμό Καθαριότητας αλλά δεν γνωρίζουμε ούτε τον Κανονισμό ούτε ποιες από τις προτάσεις μας ενσωματώθηκαν.
5.       Παρατηρήσεις – Σχόλια – Προτάσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα [10/3/2011]

Επειδή
α) Καμία από τις ανωτέρω προτάσεις μας δεν αποτέλεσε αντικείμενο υπεύθυνης συζήτησης («συνεννόηση και επιμέρους διαπραγμάτευση για την επίτευξη του επιδιωκομένου αποτελέσματος»)
β) Σας έχουμε ήδη ενημερώσει με επιστολή μας 5/3/2012 και προφορικά στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για ότι  «περαιτέρω  συμμετοχή μας  στην Ε.Δ.  θα εξαρτηθεί,  από τη συζήτηση και την αξιοποίηση των προτάσεων μας»
γ) Δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε  σε μια Επιτροπή ως διακοσμητικό στοιχείο χωρίς να παίζουμε κανέναν ουσιαστικό ρόλο,

Σας ενημερώνουμε,
 Ό,τι δεν θα πάρουμε μέρος από εδώ και στο εξής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής  Διαβούλευσης. Θα εξακολουθήσουμε όμως να καταθέτουμε προτάσεις, θέματα και παρατηρήσεις προς το Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κώστας Φωτεινάκης   - Πρόεδρος                                                   
Σοφία Δημητρίου - Γραμματέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: