Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

9 Νοέμβρη 2013: Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Ενάντια στα Μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική


9 Νοέμβρη 2013: Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Ενάντια στα Μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική | 9. November Weltweiter Aktionstag gegen den Goldabbau in Chalkidiki | 9th November 2013 International Action Day Against Gold Mines in Halkidiki | Le 9 novembre Journée mondiale d'action contre les mines d'or en Chalcidique | 9 novembre 2013: Giornata internazionale di azioni contro le miniere d’oro in Calcidica


ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

  • 9 Νοέμβρη 2013: Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Ενάντια στα Μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική
  • Οι ΦτΦ/NFGR συμμετέχουν και καλούν στην πορεία το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, 11:00π.μ. στα Προπύλαια

 Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχουν σε όλες τις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν ενάντια στις εξορύξεις χρυσού στη Χαλκιδική, που θα έχουν ως συνέπεια την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, τη βεβήλωση του τοπίου, τη ρύπανση των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα, τη δυσφήμηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής καθώς και της υποβάθμισης της τοπικής οικονομίας της Χαλκιδικής.  
Έτσι συμμετέχουν και στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Ενάντια στα Μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική που θα γίνουν στις 9 Νοεμβρίου 2013 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο.  
Οι ΦτΦ/NFGR θεωρούν ως απαράδεκτη και απαξιωτική  για το φυσικό περιβάλλον τη χαριστική ρύθμιση που προβλέπει ότι : «η αγοράστρια δεν έχει υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό κώδικα, τον Κ.Μ.Λ.Ε., την Κ.Υ.Α. περιβαλλοντολογικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες μετά από την αναστροφή της πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης» [ν.3220/2004 – ΦΕΚ15Α/28.1.2004, σ.349.]
Οι ΦτΦ/NFGR καλούν όλους τους ευαισθητοποιημένους για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον πολίτες όλου του κόσμου να στηρίξουν με τον προσφορότερο τρόπο τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής.
Ιδιαίτερα καλούν στις συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Καλούμε τα μέλη και τους υποστηρικτές των
 ΦτΦ να συμμετέχουν στην Πορεία της Αθήνας που διοργανώνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική (Αττική) το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στα Προπύλαια στις 11:00μ.μ.

Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends of Nature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 43  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: