Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Ή θέσις αυτή, γνωστή υπό τό όνομα Σκαραμαγκά, δύναται νά γίνει η ωραιοτέρα εξοχή των Αθηνών....[έτος 1861]


Απόσπασμα από το βιβλίο του λόγιου, συγγραφέα Μαρίνου Βρετού που αφορά την Ιερά Οδό και το Σκαραμαγκά:

" Η απ' Αθηνών είς Μέγαρα οδός, ήτις τό πάλαι εκαλείτο ιερά, είναι μία έκ των καλλίστων των περιχώρων [...] Επί της είς Ελευσίνα αγούσης οδού όπισθεν του Δαφνίου γλώσσα γης εκτείνεται εντός του Σαρωνικού κόλπου είς τό στενώτερον αυτού μέρος. Ή θέσις αυτή, γνωστή υπό τό όνομα Σκαραμαγκά, δύναται νά γίνει η ωραιοτέρα εξοχή των Αθηνών, καί τούτο πρός γνώσιν των κερδοσκόπων".

(Μαρίνος Παπαδόπουλος-Βρετός, Αί Νέαι Αθήναι, εκδ. Εκάτη, 2015, σελ. 67-68).

Παρουσίαση του βιβλίου ΕΔΩ.

Η συλλεκτική έκδοση με φωτογραφίες ΕΔΩ

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: