Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση στα μέλη των ΚΑΠΗ Χαϊδαρίου για την πολιτική προστασία

Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου , ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ συντονίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+ με θέμα :
«Developing Skills in Dealing with Emergencies: Civil protection for people » CPP .
Στόχος είναι:
1. Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (όπως πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, σεισμών, εργατικών ατυχημάτων κ.ά.), ώστε να  περιοριστούν οι επιπτώσεις τους.
2. Η καλύτερη κατάρτιση πολιτών και η πρακτική εξάσκηση σε εφαρμογές προληπτικών μέτρων και δράσεων, όπως και σε άμεσες αντιδράσεις ευθύς μετά την εκδήλωση τέτοιων καταστάσεων, που μπορεί να σώσουν ζωές και να επιταχύνουν  την ανάκαμψη των κοινωνιών.
3. Ο σκοπός μας είναι αφενός να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα  και αφετέρου να δημιουργηθούν εθελοντικές ομάδες από πολίτες όλων των ηλικιών οι οποίοι να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν σε κάποιο ξαφνικό γεγονός.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου,  θα ενημερώσουμε τα μέλη των 3 ΚΑΠΗ Χαϊδαρίου για την πολιτική προστασία και ειδικά  για τους κινδύνους της πυρκαγιάς.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης είναι:
10.30-11.00 Ενημέρωση για τις πυρκαγιές από  εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής
11.00-12.00 Ενημέρωση για την πολιτική προστασία από τις φυσικές καταστροφές με βιωματικό εργαστήριο  από μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ
1ο ΚΑΠΗ , Παρασκευή 15 Ιουνίου ( Καρδίτσης 5 , Χαϊδάρι, Κέντρο)
2ο ΚΑΠΗ, Δευτέρα, 18 Ιουνίου ( Ζάππα 4 , Χαϊδάρι- Δάσος)

3ο ΚΑΠΗ , Τρίτη 16 Ιουνίου (Πλατεία Σινασσού- Γρηγορούσα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: