Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Δημιουργία Δικτύου Πολιτών για την πολιτική προστασία στο Χαϊδάρι


Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου , ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ συντονίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+ με θέμα :
«Developing Skills in Dealing with Emergencies: Civil protection for people » CPP .
To CPP είναι ένα διετές πρόγραμμα (2017-2019) στα πλαίσια του Erasmus+ KA2, εκπαίδευση ενηλίκων, στο οποίο συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα ( ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ- Συντονιστής), η Ιταλία (Training2000  και  Nucleo di Protezione Civile Falchi Della Rover), η Γεωργία (Technical University) και η Τουρκία (Akdeniz University).

Οι  Στόχοι είναι:
1. Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (όπως ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, σεισμών, εργατικών ατυχημάτων κ.ά.), ώστε να  περιοριστούν οι επιπτώσεις τους.
2. Η καλύτερη κατάρτιση πολιτών και η πρακτική εξάσκηση σε εφαρμογές προληπτικών μέτρων και δράσεων, όπως και σε άμεσες αντιδράσεις ευθύς μετά την εκδήλωση τέτοιων καταστάσεων, που μπορεί να σώσουν ζωές και να επιταχύνουν  την ανάκαμψη των κοινωνιών.
3. Ο σκοπός μας είναι αφενός να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα  και αφετέρου να δημιουργηθούν εθελοντικές ομάδες από πολίτες όλων των ηλικιών οι οποίοι να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν σε κάποιο ξαφνικό γεγονός.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος , ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ  σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου,  και με τη στήριξη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΚΟ ( O.C.E.A.N NGO)  , θα θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες  με σκοπό την  εκπαίδευση και  προετοιμασία των πολιτών στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων δημιουργώντας εθελοντικές ομάδες πολιτών, τόσο ενηλίκων όσο και νέων, σε συνεργασία με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Δίκτυα.
Με τη συνεργασία ειδικών θα οργανώσουμε τρία (3) βιωματικά σεμινάρια-βιωματικά εργαστήρια  πολιτικής προστασίας.
Σε αυτά θα κληθούν να συμμετέχουν μαθητές, νέοι, εκπαιδευτικοί, τοπικές αρχές, εκπρόσωποι τοπικών σωματείων και ομάδων κ.α. με τη συμβολή ειδικών σε θέματα πολιτικής προστασίας.


Πιο αναλυτικά: Προτείνουμε οργάνωση τριών(3) Κύκλων Επιμόρφωσης
Συνολικής Διάρκειας κάθε συνάντησης Κύκλου Επιμόρφωσης: 2,5 ώρες - απόγευμα
Α. ΜΕΡΟΣ  (45΄)
Α1. Εισήγηση από Ειδικό για το κάθε θέμα........       :  20΄-30΄ λεπτών
Α2. Απορίες, Ερωτήσεις επί της Εισήγησης........      :  5΄-15΄ λεπτών
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15΄) – Προετοιμασία χώρου για το Δεύτερο Μέρος
Β. ΜΕΡΟΣ (90΄)
            Βιωματική Ομάδα : Η  διαχείριση των συναισθημάτων άγχους, πανικού, τρόμου μετά από κάθε καταστροφικό φαινόμενο πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά. και με ιδιαίτερη προσέγγιση στο θέμα της Εισήγησης του Πρώτου Μέρους.
Γ. ΜΕΡΟΣ 
            Ολοκλήρωση Κύκλου Επιμόρφωσης – Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων- Ανασκόπιση και
              Απολογισμός Κύκλου Επιμόρφωσης.

Τόπος : Χαϊδάρι
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν μια αίτηση ονλινε (online)  10-15 Σεπτέμβρη 2018
Υλοποίηση Κύκλων Επιμόρφωσης :
1ο Σεμινάριο Κύκλου Επιμόρφωσης:  11 Οκτωβρίου 2018
        Θέμα Εισήγησης:  Πλημμύρες- Ακραία Καιρικά Φαινόμενα
2ο Σεμινάριο Κύκλου Επιμόρφωσης:  25 Οκτωβρίου 2018
        Θέμα Εισήγησης:  Πυρκαγιές – Καύσωνας
3ο Σεμινάριο Κύκλου Επιμόρφωσης:  8 Νοεμβρίου 2018
        Θέμα Εισήγησης:  Σεισμός – Βιομηχανικά ατυχήματα
Οι ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν
Ολοκλήρωση Κύκλων Επιμόρφωσης: 10-15 Νοεμβρίου 2018
 Θέμα: Απολογισμός - Συμπεράσματα - Προτάσεις - Παρατηρήσεις  - Δημιουργία δικτύου -
 Απονομή Βεβαιώσεων
Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα του Δικτύου και θα ενισχύεται σε  κάθε Κύκλο Επιμόρφωσης

Οργανωτική επιτροπή:
-          Σοφία  Δημητρίου, χημικός, πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, συντονίστρια του Eυρωπαϊκού προγράμματος CPP
-          Δήμητρα Σκούφη, παιδαγωγός, MSC. Σύμβουλος ομάδων και οργανισμών, ομαδική αναλύτρια, συντονίστρια του οργανισμού O.C.E.A.N .
-          Ανδρέας Χατζημηνάς, καθηγητής πληροφορικής, μέλος του Δ.Σ του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, μέλος της συντονιστικής ομάδας του Eυρωπαϊκού προγράμματος CPP   

  
Πληροφορίες για την εξέλιξη του προγράμματος CPP :

Δεν υπάρχουν σχόλια: