Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Η Συντονιστική Επιτροπή των 502 κατοίκων Χαϊδαρίου απαντάει και αντικρούει με επιχειρήματα τους αστήριχτους ισχυρισμούς της ΕΡΓΟΣΕ.


Η Συντονιστική Επιτροπή των 502 κατοίκων Χαϊδαρίου απαντάει και αντικρούει με επιχειρήματα τους αστήριχτους ισχυρισμούς της ΕΡΓΟΣΕ. Προτείνει ελέγχους και άμεσα μέτρα "θεραπείας" των καταστροφών που έχει δημιουργήσει η διάνοιξη της σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου - Ασπροπύργου.
-------------------------
Προς : ΕΡΓΟΣΕ
Κοιν. ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Νομαρχία Αθηνών, ΤΕΕ, Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δήμο Χαϊδαρίου.

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση κατοίκων για την σιδηροδρομική γραμμή Ικονίου Ασπροπύργου


Συνέχεια της απαντητικής σας επιστολής που λάβαμε (171010 – 17/9/09) έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Γενικά:
1. To ύφος της επιστολής σας είναι τουλάχιστον άκομψο και υπεροπτικό για να μη πούμε απαράδεκτο και μάλιστα όταν απευθύνεστε σε πολίτες.
2. Τουλάχιστον αγνοείτε πολλά δεδομένα, για να μη πούμε ότι ψεύδεστε για ορισμένες περιπτώσεις, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια.
3. Δεν θα σχολιάσουμε τη χρησιμότητα του έργου ούτε θα συνεχίσουμε το διάλογο για το αν η διαδρομή που τελικά επιλέχτηκε ήταν η καλύτερη για το περιβάλλον.

Ειδικά Α.:
1. Στον ισχυρισμό σας ότι «…δεν διανοίχτηκαν βοηθητικοί δρόμοι κ.λπ» (ΕΡΓΟΣΕ Α.1) σας απαντάμε ότι όχι μόνο έχουν διανοιχτεί νέοι δρόμοι και έχουν διαπλατυνθεί υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι , αλλά και ότι για την μη προβλεπόμενη διάνοιξη δρόμων έχετε μηνυθεί από το δασονομείο Αιγάλεω (Μηνυτήριες αναφορές 293/1-6-2005, 268/9-8-2006, 49/ 29-1-2007). Το γεγονός αυτό και μόνο, δηλαδή η μη παραδοχή από πλευράς σας των διανοίξεων δρόμων και η μη ανάληψη των ευθυνών της ΕΡΓΟΣΕ σας κάνει αναξιόπιστους συνομιλητές και εμάς περισσότερο ανήσυχους.
2. Η αναφορά σας ότι οι παρεμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ έχουν «…την ελάχιστη όχληση κατά το στάδιο της κατασκευής…» (ΕΡΓΟΣΕ Α.3) δεν είναι βάσιμη γιατί χρησιμοποιήσατε εκρηκτικά για τη διάνοιξη με αποτέλεσμα α) αρκετά σπίτια από τον οικισμό να υποστούν βλάβες, χωρίς να αναλάβετε τις ευθύνες σας, β) ασκήθηκαν από το Δήμο Χαϊδαρίου ασφαλιστικά μέτρα με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες στην περιοχή Αφαίας (Όρος Αιγάλεω) επί μακρόν. Και εδώ η ΕΡΓΟΣΕ επιχειρεί να εξαφανίσει τα γεγονότα.
3. Αναφέρετε επίσης (ΕΡΓΟΣΕ Α.3) ότι τηρείτε «…πιστά τους περιβαλλοντικούς όρους…». Τι έχετε να μας πείτε για την υποχρέωσή σας που προκύπτει για την τμηματική αποκατάσταση των «ζημιών» σε τμήματα της διάνοιξης της σιδηροδρομικής γραμμής πού έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή που θα ολοκληρώνονται συν τω χρόνω;

Ειδικά Β.:
1. Η διαβεβαίωση (ΕΡΓΟΣΕ Β.3) ότι «… Δεν βρέθηκαν αρχαιότητες…» είναι αστήριχτη. Αγνοείτε την ύπαρξη α) Τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού στο 1ο πέλμα (δεξιά της Λ. Αθηνών) β) Λαξευμένου αγωγού (ενδιάμεσα των πελμάτων της γέφυρας) βεβαιώνει η Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Φ5/Γ/5830 – 28 Σεπτεμβρίου 2009), που αποδεικνύονται και από το πλήθος φωτογραφιών που έχουμε στη διάθεσή μας κατά την διάρκεια των εργασιών. Απαιτούμε την ανάδειξη των αρχαιοτήτων όπως και έχετε υποχρέωση βάσει του αρχαιολογικού νόμου.
2. Η θέση σας (ΕΡΓΟΣΕ Β.4) ότι «Η κατασκευή στοιχείων ηχομόνωσης αποφασίζεται μετά την λειτουργία των συρμών εφόσον προκύψει από τις κατάλληλες μετρήσεις η αναγκαιότητά τους….» δεν μας καλύπτει γιατί α) δεν αποκλείετε το ενδεχόμενο να προκύψει ηχορύπανση. Σύμφωνα λοιπόν με τη διεθνώς παγιωμένη «Αρχή της Προφύλαξης» η πιθανότητα δημιουργίας ηχορύπανσης αρκεί για να κατασκευαστεί ηχομόνωση, και β) Η ηχορύπανση λόγω της διέλευσης του τρένου θα πρέπει να μετρηθεί σωρευτικά, δηλαδή να υπολογιστεί η υφιστάμενη ηχορύπανση της Λ.Αθηνών από τα Ι.Χ. και να προστεθεί η ηχορύπανση από τη διέλευση του τρένου.
3. Συνέχεια της προηγούμενης θέση σας (ΕΡΓΟΣΕ Β.4) ότι « με το σύστημα συνεχούς συγκεκολημμένης τροχιάς δεν προκύπτουν αντιληπτοί κραδασμοί…» διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και επαναλαμβάνομε ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από τη μεριά σας η «Αρχή της Προφύλαξης».

Συμπεράσματα – Προτάσεις:
1. Απ’ ότι αποδείξαμε (Ειδικά Α και Β) με την απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ όχι μόνο δεν δίνονται επαρκείς απαντήσεις στην επιστολή που την υπογράφουν 502 κάτοικοι της περιοχής μας αλλά επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας, γιατί γίνεται προσπάθεια από την ΕΡΓΟΣΕ να αποκρύψει την πραγματικότητα και να μην αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν για την τμηματική αποκατάσταση των ζημιών και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Μετά από την απαντητική επιστολή της ΕΡΓΟΣΕ την θεωρούμε μη αξιόπιστο συνομιλητή και γι’ αυτό επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα καθώς και κάθε κινηματική δράση.
2. Ζητάμε από την ΕΡΓΟΣΕ καθ’ όλο το μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου - Ασπροπύργου:
Την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την τμηματική αποκατάσταση των ζημιών (δενδροφύτευση – αποκατάσταση, αισθητικές παρεμβάσεις κ.λπ.)
Την εφαρμογή της διεθνώς παγιωμένης «Αρχής της προφύλαξης» που σημαίνει τοποθέτηση τουλάχιστον ηχοπετασμάτων και αντικραδασμικού συστήματος στη γέφυρα πάνω από την Λ.Αθηνών.
Ανάδειξη των αρχαιοτήτων όπως έχει υποχρέωση βάσει του αρχαιολογικού νόμου (Ιερά Οδός, Λαξευμένος αγωγός).
Να υλοποιηθούν πιστά οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 20/6/09.
3. Ειδικότερα βάση της συνθήκης του Aarhus για πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιβάλλον (ισχύει και για τη χώρα μας από 31/10/2001) επιθυμούμε να μας ενημερώνετε τακτικά και υπεύθυνα για την πορεία της υλοποίησης της περιβαλλοντικής μελέτης και όσο το δυνατό συντομότερα: α) για το χρονοδιάγραμμα των φυτοτεχνικών εργασιών σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της σιδηροδρομικής γραμμής Λιμένα Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο ((Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ. 17+112,57) προϋπολογισμού 2,2 εκατ. Ευρώ. (Β' Τ.Σ.Ε(2001) 1252 /20-06-01 Ε (2006)3785/ 16-8-060) β) Τον ανάδοχο που ανέλαβε την υλοποίηση των φυτοτεχνικών εργασιών γ) Τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
4. Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων μας, ελέγχου των περιβαλλοντικών όρων και κινηματικών ενεργειών, αναμένουμε να γίνετε αξιόπιστοι συνομιλητές και να αναλάβετε τις ευθύνες σας .

H Συντονιστική Επιτροπή των κατοίκων.
16/2/2010

Εδώ το δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ για το θέμα.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει κάπου η απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ την οποία αναφέρετε;
Και επισης πληροφορίες για την κινητοποίηση των κατοίκων;
Το ζήτημα είναι μάλον πολύ σοβαρό!

OIKO.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου είπε...

1) Η απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ:17/9/2009 αρ.πρωτ. 171010 Φακ.Αρχ.Α5.01.00
2) Έχει προηγηθεί η επιστολή των κατοίκων.

Αν έχετε κάποιο mail μπορούμε να σας τα στείλουμε.

Ανώνυμος είπε...

Τα βρήκα, σας ευχαριστώ!

Ανώνυμος είπε...

H απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ βρίσκεται εδώ
http://xaidari.blogspot.com/2009/09/blog-post_24.html

και για τις πληροφορίες για την κινητοποίηση των κατοίκων http://xaidari.blogspot.com/search/label/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%BB%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%95.