Κυριακή 4 Μαΐου 2008

Το νερό νεράκι....Κάτι κινείται σ΄ όλη την Ελλάδα...
Μας αφορά και εμάς.... Για να μην πούμε "το νερό νεράκι..."

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δευτέρα 5 Μαΐου 2008, ώρα 7:00 μ.μ. Θεατρικός Σταθμός, Ηράκλειο

Τη Δευτέρα, 5 Μαΐου στις 7:00 μμ, πραγματοποιείται κοινή εκδήλωση στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου με θέμα: «Βιώσιμη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων». Την εκδήλωση διοργανώνουν η δημοτική κίνηση "Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη", η "Νομαρχιακή Παρέμβαση των Πολιτών & της Οικολογίας» και η «Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου"

Καλή επιτυχία... Εμείς συμμετέχουμε στην εκδήλωση του Ηρακλείου με το άρθρο του συνεργάτη μας κ. Λάζαρου Φ. Τάτση, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Ε.Μ.Π.Υπ. Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τίτλος του άρθρου: "Η πορεία εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα στην Ελλάδα. Προβλήματα και προοπτικές". Μικρή περίληψη ακολουθεί:

Περίληψη

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα στο ελληνικό δίκαιο, τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί μέχρι στιγμής, ενώ παράλληλα υποδεικνύει άξονες προτεραιότητας για την επίλυσή τους. Η εργασία απαρτίζεται από τρία μέρη. Εισαγωγικά γίνεται μια σύντομη ιστορική επισκόπηση του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου για τους υδατικούς πόρους. Στο Α΄ μέρος αναλύονται οι βασικότερες διατάξεις του νόμου 3199/2003, ο οποίος σημειωτέον ότι ενσωματώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα. Στο Β΄ μέρος περιγράφονται τα προβλήματα του νόμου 3199/2003, κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι διαφοροποιεί το στόχο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Στο Γ΄ μέρος παρατίθενται οι εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο, σε ό,τι αφορά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, τόσο σε επίπεδο δράσεων, όσο και σε νομικό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι παρόλο που έχουν αναληφθεί αρκετές δράσεις, εντούτοις δεν έχει υλοποιηθεί κάποια μέχρι σήμερα. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η επιτυχής εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα προϋποθέτει μεταξύ άλλων: α) Την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών στον τομέα των υδατικών πόρων. β) Τη διάθεση οικονομικών πόρων και γ) την αλλαγή της νοοτροπίας των Ελλήνων πολιτών περί ατομικού συμφέροντος.
Λέξεις Κλειδιά Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Νόμος 3199/2003, Προεδρικό Διάταγμα 51/8.3.200, Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, Υδατικά διαμερίσματα Ελλάδας.
(ολόκληρο το άρθρο/ παρέμβαση είναι 18 σελίδες και είναι διαθέσιμο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: