Τρίτη 20 Μαΐου 2008

Μια ακόμα νίκη: Δεν ανανεώνεται η Προγραμματική Σύμβαση Δ. Χαϊδαρίου με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιφεριακή οδό σύνδεσης Δαφνίου - Δάσους

Με έγγραφο του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας), και συγκεκριμένα απευθυνόμενοι προς στον Υφυπουργό κ. Κελτίδη, με ακράδαντα επιχειρήματα ζητούσαμε να μην ανανεωθεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Χαϊδαρίου για την διάνοιξη της Περιφερειακής Οδού σύνδεσης Δαφνίου – Δάσους Χαϊδαρίου.
Με απαντητική επιστολή που μας κοινοποίησε το Υπουργείο (15/5/08 αρ.πρωτ. 91313/1834) μας επισυνάπτει την απάντηση που έδωσε (αρ. πρωτ. 87410/865) στην αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου για ανανέωση της σύμβασης. Μεταξύ των άλλων το Υπουργείο αναφέρει:
«… Σύμφωνα με τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, ο Δ.Χαϊδαρίου, χωρίς ενημέρωση, εγκατέστησε ανάδοχο ο οποίος εκτέλεσε μικρό μέρος του έργου. Το Δασαρχείο Αιγάλεω υπέβαλε μήνυση για εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού… ενώ η Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής διέταξε παύση εργασιών (σ.σ. αναφέρεται στο 2005 – τα bold είναι του Υπουργείου)
Η συναφθείσα Π .Σ. αναφερόταν στη βελτίωση υφισταμένης δασικής οδού και κατασκευή πεζόδρομου και όχι στην Κατασκευή περιφερειακής οδού όπως αναφέρετε στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας (σημείωση ο Δήμος εξακολουθεί και το 2008 να αναφέρει τον όρο Περιφερειακή Οδό).
… Επιπλέον, στην Υπηρεσία μας αλλά και στις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες έφτασαν, κατά το παρελθόν, καταγγελίες πολιτών, σχετικά με την υλοποίηση της σχετικής Π.Σ. (υπενθυμίζουμε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε έγγραφες καταγγελίες από το 2004 και μετά τις οποίες αναφέραμε στο έγγραφό μας προς τον Υφυπουργό)
Κατά συνέπεια:
Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να γίνει παράταση της Π.Σ. Μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα σύναψης νέας Π.Σ…. και εφ΄ όσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των αρμοδίων περιφερειακών δασικών υπηρεσιών»
(τα bold δικά μας)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο δεν μπορεί να συνεχιστεί με την παρούσα σύμβαση και αυτό είναι μια νίκη όλων όσων από το 2003 είχαν αντιταχτεί μέχρι τις ημέρες μας που η αρχική αντίδραση μαζικοποιήθηκε και έγινε ριζοσπαστική με τη συμμετοχή νέων ομάδων και πολιτών.
Όμως χρειάζεται επαγρύπνηση γιατί το έργο μπορεί να συνεχιστεί με άλλη προγραμματική σύμβαση και με άλλο όνομα!

Μετά την ακύρωση του Rally Acropolis στο Ποικίλο Όρος και την μη ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφερειακής Οδού έχουμε και άλλους αγώνες, ακόμα πιο δύσκολους, που θα είναι όμως νικηφόροι.... (θα επανέλθουμε)

Δεν υπάρχουν σχόλια: