Τετάρτη 28 Μαΐου 2008

NA γίνει καταφύγιο το πρώην παρατηρητήριο του ΝΑΤΟ στη Ζαχαρίτσα


Το πρώην παρατηρητήριο του ΝΑΤΟ που διεκδικούμε να γίνει καταφύγιο. Φωτογραφία: Δεκέμβριος 2007

Με κοινή επιστολή (27/5/08) προς το Δήμο Πετρούπολης οι πρόεδροι των Περιβαλλοντικών Οικολογικών συλλόγων Περιστερίου – Πετρούπολης – Χαϊδαρίου ζητούν να γίνει καταφύγιο το πρώην παρατηρητήριο του ΝΑΤΟ στη κορυφή Ζαχαρίτσα.
Το καταφύγιο θα δώσει μεγαλύτερο κύρος στο βουνό, θα διευκολύνει τους επισκέπτες του Ποικίλου Όρους, θα συμβάλει στον έλεγχο του χώρου, στην πυρασφάλεια και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Το αίτημα είχε καταγραφεί στη Χάρτα για την προστασία του Ποικίλου Όρους και η επιστολή των τριών συλλόγων αποτελεί το επόμενο βήμα για να αποκτήσει το βουνό το καταφύγιό του. Σαφώς πρέπει να απομακρυνθούν οι κεραίες από τη κορυφή και να γίνουν έργα συντήρησης στο κτήριο…. Η διεκδίκηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: