Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Η Ημερίδα/ Συγκέντρωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα στην Ελευσίνα 15/3/09


Στην ημερίδα συμμετείχαν αρκετοί εταίροι του Παναττικού Δικτύου Κινημάτων Πόλης και ενεργών Πολιτών. Εκ μέρους του ΠΔΚΠ μίλησε ο πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου όπου μεταξύ των άλλων τόνισε ότι:

"ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το ΠΔΚΠ θεωρεί ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή του Θριασίου είναι μια ταξική και ρατσιστική επιλογή των κυβερνήσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η αρχή «οι φτωχοί θα φάνε τη ρύπανση».
Ενώ οι περισσότεροι εταίροι του Παναττικού αγωνίζονται για τη διάσωση των ελεύθερων χώρων, την υπεράσπιση του δημόσιου και δασικού χαρακτήρα των ορεινών όγκων, την προσβασιμότητα στις ακτές, τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τα δικαιώματα των πεζών και των ποδηλατών, τα δικαιώματα στην πόλη, την αρχιτεκτονική κι την ιστορική μας κληρονομιά…. Εδώ, στην περιοχή της Ελευσίνας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άλλου είδους και ενδεχομένως σοβαρότερο οικολογικό πρόβλημα που θα επηρεάσει δραματικά την ποιότητα ζωής ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Εδώ έχουμε την εκπομπή νέων και περισσότερων σε όγκο ρύπων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αξιολογήσει από τα Δελτία Τύπου της Επιτροπής Αγώνα καθώς και την έκθεση του WWF για την επέκταση των ΕΛΠΕ.
Για το ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ η Επιτροπή Αγώνα είναι α) μια υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης για την περιβαλλοντικά βεβαρυμμένη περιοχή του Θριασίου β) ένα συναγωνιστής στον κοινό αγώνα μας και γι΄ αυτό την εμπιστευόμαστε και την στηρίζουμε."

Ολόκληρη η ομιλία εδώ
Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα της ημερίδας αναμένουμε να δημοσιοποιήσει η Επτροπή Αγώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: