Σάββατο 19 Ιουνίου 2010

To Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών Ζώων της Ελλάδας
…το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, που επικαιροποιήθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και WWF Ελλάς.

Ο Κόκκινος Κατάλογος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) αποτελεί μια δυναμική βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει τα είδη που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον. Η βάση αυτή επικαιροποιείται τακτικά, ενώ συγκεντρωτικές αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται κάθε 4-5 χρόνια. Το ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, που επικαιροποιήθηκε ύστερα από 17 χρόνια, περιλαμβάνει στοιχεία για σπονδυλόζωα (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά) αλλά και, για πρώτη φορά στη χώρα μας, θαλάσσια και χερσαία ασπόνδυλα είδη (ανθόζωα, χερσαία σαλιγκάρια, αράχνες, ισόποδα, λεπιδόπερα, κολεόπτερα, οδοντόγναθα κ.ά).

Τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά. Το 15% (171 είδη) των ειδών σπονδυλόζωων της Ελλάδας εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου (Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα και Τρωτά), είναι δηλαδή πιθανόν να εξαφανιστούν στο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον. Στα ασπόνδυλα, το 50,2% των ειδών που αξιολογήθηκαν (297 είδη) εντάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου, ενώ από τα σπονδυλόζωα που αξιολογήθηκαν προκύπτει ότι περισσότερο απειλούνται τα ψάρια του γλυκού νερού και τα αμφίβια, καθώς σχεδόν το 37% και το 27% του συνόλου τους αντίστοιχα εντάσσεται σε κάποια κατηγορία κινδύνου.

Κυριότερη απειλή για όλα τα είδη θεωρείται η απώλεια και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους. Για είδη με περιορισμένη εξάπλωση, όπως είναι πολλά ενδημικά, ακόμη και τοπικές αλλαγές μπορεί να είναι μοιραίες. Όσον αφορά τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης, έντονα προβάλλει η ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας και ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων. Σημαντικές είναι και οι δράσεις ενημέρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες απειλούμενων ειδών, όπως τα ψάρια ή τα ερπετά.

"Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο στην προσπάθεια προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Βασική φιλοδοξία της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας είναι η συνεχής, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή του, που θα βασίζεται σε ουσιαστική πρωτογενή έρευνα. Όμως για κάτι τέτοιο δεν αρκούν οι καλές προθέσεις των επιστημόνων. Απαιτείται εκ μέρους της πολιτείας ένα σαφές πλαίσιο στόχων και μηχανισμών για την προστασία της βιοποικιλότητας, που θα έχει στον πυρήνα του τη σταθερή ενίσχυση της έρευνας σε αυτό τον τομέα" δήλωσε ο κ. Σίνος Γκιώκας, πρόεδρος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας.

Από την πλευρά της, η κ. Παναγιώτα Μαραγκού, συντονίστρια του προγράμματος (WWF Ελλάς), επισημαίνει τα εξής: "Το Κόκκινο Βιβλίο δεν είναι μόνο ένας κατάλογος, αλλά και μια πλούσια πηγή δεδομένων για τα είδη που απειλούνται, την οικολογία τους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις διατήρησης, που αν εφαρμοστούν μπορεί να αποτρέψουν ή, έστω, να ελαττώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω μείωσης των πληθυσμών τους ή και εξαφάνισής τους. Το Κόκκινο Βιβλίο είναι ένα εργαλείο που τώρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιλεχθούν προτεραιότητες προστασίας, να σχεδιαστούν και, το βασικότερο, να υλοποιηθούν οι αναγκαίες δράσεις" καταλήγει η κ. Μαραγκού.
ΠΗΓΗ:Panda WWF
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε ΗΝ μορφή. Ευχαριστούμε τον Πωλ για την ενημέρωση και την αποστολή.

Επισκεφτείτε α) Την Ελληνική Ερπετολογική Ετιαρία β)Ελληνική Ερπετοπανίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: