Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Βάσω Κανελλοπούλου: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, μια Ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση/Nyeleni Europe 2011, European Forum for Food Sovereignty

Συνεχίζουμε με αναρτήσεις με θέματα διατροφής, καταναλωτισμού, παραγωγής τροφίμων κ.λπ. Στη χώρα μας δεν έχουμε αναπτύξει ένα σοβαρό κίνημα για τα ζητήματα αυτά που παίζουν σοβαρό ρόλο στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον, στην οικονομία κ.λπ.
Και η διατροφή δεν μπορεί παρά να είναι και αυτή ένα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.
Η διακήρυξη που ψηφίστηκε μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι η αλλαγή στο διατροφικό σύστημα είναι το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη αλλαγή στις κοινωνίες μας».
Παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε.
-------------------------

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, μια Ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση

(Κρεμς Αυστρίας, 22 Αυγούστου 2011)


Μετά από 5 ημέρες, εμπνευσμένης και δημιουργικής ανταλλαγής, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Διατροφική Κυριαρχία «Νyeleni, Ευρώπη 2011», ολοκληρώθηκε στις 21.82011. Το Φόρουμ ανακοίνωσε την πρώτη Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για θέματα Διατροφικής Κυριαρχίας.

Περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύθηκαν να ενδυναμώσουν την συλλογική ανάκτηση κοινωνικού ελέγχου επί του συστήματος διατροφής, να αντισταθούν στο αγρο-βιομηχανικό σύστημα, να διαδώσουν και να ενισχύσουν ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό κίνημα για τη Διατροφική Κυριαρχία.

Περισσότερες από 120 οργανώσεις και άτομα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και τα κοινωνικά κινήματα, συζήτησαν τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διατροφικής πολιτικής και ανέπτυξαν μια συνοπτική πλατφόρμα και ένα σύνολο αρχών προκειμένου να κατακτηθεί η διατροφική κυριαρχία στην Ευρώπη. Στο φόρουμ, δόθηκε έμφαση στη συνεισφορά της νεολαίας των γυναικών και των παραγωγών τροφής, καθώς οι ανησυχίες τους συχνά παραβλέπονται. Η ποικιλία και ο πλούτος των εμπειριών έδωσαν τη δυνατότητα στο Φόρουμ «Nyeleni, Ευρώπη 2011» να ορίσει ένα κοινό πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης, βασισμένα σε συμμετοχικές διαδικασίες.

Η διακήρυξη αναφέρει, «είμαστε πεπεισμένοι ότι η αλλαγή στο διατροφικό σύστημα είναι το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη αλλαγή στις κοινωνίες μας». Οι εκπρόσωποι στο φόρουμ δεσμεύθηκαν για τον έλεγχο του διατροφικού συστήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με την προώθηση ενός οικολογικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης τροφής, βασισμένο στη μη-βιομηχανική μικρομεσαία γεωργία, επεξεργασία και εναλλακτική διανομή

- Με την αποκέντρωση του συστήματος διανομής τροφής και τη συντόμευση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών

- Με τη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών, ειδικότερα στον τομέα διατροφής και γεωργίας

- Με τον εκδημοκρατισμό λήψης αποφάσεων σχετικών με τη χρήση των Κοινών Αγαθών που έχουμε κληρονομήσει (γη, νερό, αέρας, παραδοσιακές γνώσεις, σπόροι και ζωικό κεφάλαιο)

- Με την επιδίωξη, οι δημόσιες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, να εγγυώνται την ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών, με δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς τροφής και διατροφή ελεύθερη από μεταλλαγμένα για όλους.

Σε αυτήν την περίοδο πολιτικής αστάθειας, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι εκπρόσωποι που συμμετείχαν στο Φόρουμ για τη Διατροφική Κυριαρχία επιβεβαίωσαν το όραμά τους για ενότητα, τονίζοντας το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ορίζουν τα συστήματα και τις πολιτικές γεωργίας και διατροφής τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο είτε άλλους ανθρώπους ή φυσικούς πόρους, σύμφωνα με την έννοια της Διατροφικής Κυριαρχίας.

Για αυτό το λόγο ζητούμε άμεσα, διατροφική κυριαρχία στην Ευρώπη,

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης βρίσκεται στον ιστότοπο του Φόρουμ Νyeleni, Ευρώπη 2011: www.nyelenieurope.net. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι μεταξύ των οποίων αγρότες και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Βάσω Κανελλοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια: