Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

Τετάρτη 17 Μάρτη: μέρα παναττικής δράσης για Φυλή – Σχιστό

 Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ στηρίζει την δράση

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΗ: ΜΕΡΑ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ 

ΚΑΛΟΥΜΕ σε μέρα παναττικής δράσης, την Τετάρτη 17 Μάρτη, με επίκεντρο τις εγκαταστάσεις στη Φυλή και στο Σχιστό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

• Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών κατασκευής νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ, καθώς και της επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ).

 Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής.

 • Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής. • Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική. 

• Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. 

• Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων». 

• Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων. 

• Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής. 

Φορείς και συλλογικότητες Δυτικής Αττικής – Δυτικής Αθήνας – δήμων Δυτικού Πειραιά

Δυτικό Μέτωπο


Δεν υπάρχουν σχόλια: