Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Ηλεκτρονική επιμόρφωση στην πυροπροστασία για εθελοντές αλλά και για όλους τους πολίτες

 Εκπαιδευόμαστε και ενημερωνόμαστε στην πυροπροστασία

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ παρέχει δωρεάν ηλεκτρονική επιμόρφωση σε ότι αφορά την πυροπροστασία με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντίδραση σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς.
Στον ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ υλοποιούμε το πρόγραμμα VOLinACT:VOLunteers in ACTion : Raising Awareness For Volunteer Fire Fighters. Στόχος του έργου VOLinACT είναι να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Έχει δημιουργηθεί ένας ιστότοπος με πολλές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δασική πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
Η ηλεκτρονική επιμόρφωση της VOLinACT θα είναι προσβάσιμη μέσω smartphone, iPad και υπολογιστή.
Για τυχόν απορίες επικοινωνείτε μαζί μας volinact21@gmail.com
Λεπτομέρειες για τη δράση ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια: