Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη, 4/5/2023, συνήλθε σε σώμα το Δ.Σ. του Οικολογικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. που είχε προκύψει από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση στις 26/4/2023.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εξής σύνθεση:

Σοφία Ψαρρού – Δημητρίου:         Πρόεδρος
Ελένη Μπάστα:                               Αντιπρόεδρος
Ουρανία Βλάχου- Παναγιωτίδου: Γραμματέας
Ανδρέας Χατζημηνάς:                    Ταμίας
Νίκος Καρούνης – Γκαρός:            Μέλος
Παρασκευή Μαρκεσίνη :                Μέλος
Ελπινίκη Κακιοπούλου:                 Μέλος
Αναστασία Κουτσούκου:                Αναπληρωματικό Μέλος

Εξελεγκτική επιτροπή:      
1. Ψαρρός Απόστολος
2. Ορεινός Θεόδωρος Δημήτριος
3. Κορδολέμη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: