Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ από τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ

  1. Yλικό για τις φυσικές καταστροφές από τη Σοφία Δημητρίου Ψαρρού : https://sway.office.com/vICB63ZPP2sPkuni?ref=Link&loc=play

2. Πλημμύρες:  «Πλημμύρες και πλημμυρικός κίνδυνος», Δρ Μιχάλης Διακάκης, Ερευνητής Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.: https://drive.google.com/file/d/1DGHRQlIHxScV2lUpRuccf8B91DKP_TWe/view

3. Οδηγίες αυτοπροστασίας από πλημμύρες: https://www.youtube.com/watch?v=LnxqOXWD6bo&feature=youtu.be

 4. Σεισμοί:   Μαθαίνοντας για τους σεισμούς

α. Οδηγίες αυτοπροστασίας https://youtu.be/kq8eo6SwNnE?t=83

β. Εκπαιδευτική ταινία https://youtu.be/Q_IudXpE14I?t=99

5. Οδηγός επιβίωσης για οικογένειες και σχολεία από Ελένη Μπάστα, Σοφία Δημητρίου, Ανδρέα Χατζημηνά και Bruna Durazzi:

https://cpp2018.files.wordpress.com/2019/11/greek-survival-guide_for-schools.pdf

6. Το παρακάτω υλικό απευθύνονται σε εθελοντές που θέλουν να μάθουν μέσω δωρεάν εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό μάθημα στον τομέα της πυροπροστασίας και καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες: https://volinact.com/el/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82/
Ενότητα 1: Προσδιορισμός των δεξιοτήτων των εθελοντών και Τρόποι προσέλκυσης εθελοντών.
Ενότητα 2: Νομικό Πλαίσιο για Εθελοντές Πυροσβέστες, Μέθοδοι Καταστολής Πυρκαγιάς και Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις
Ενότητα 3: Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Η σημασία της εκμάθησης της χρήσης των κατάλληλων μέσων προστασίας.
Ενότητα 4: Συντονισμός λειτουργιών παύσης λειτουργίας, Ραδιοεπικοινωνιών, Πυροσβεστικών μέσων και Βασικές ενέργειες πυρόσβεσης.
Ενότητα 5: Δασικές πυρκαγιές – Ανάλυση των κύριων αιτιών, αξιολόγηση στρατηγικών κατάσβεσης και σχεδιασμού διαχείρισης δασικών πυρκαγιών.
Ενότητα 6: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες εδώ  : https://volinact.com/en/good-practices/

Οι ενότητες είναι πλήρως αυτόνομες και ανεξάρτητες. Μπορείτε να ακολουθήσετε την προκαθορισμένη σειρά των 6 ενοτήτων ή να δημιουργήσετε τη δική σας πορεία μάθησης.

Πώς αντιμετωπίζω τις φυσικές καταστροφές. Ένα νέο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.:  https://ready4disasters.gtu.edu.tr/gr/Home.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: