Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2010

Δεν θα «ολοκληρωθεί» η σύνδεση «Δαφνιού– Δάσους»/ Απεντάσσεται το έργο λόγω λήξης του χρόνου ολοκλήρωσης του Ε.Π.ΠΕΡ./ Οι θέσεις του ΟΙΚΟ.ΠΟΛι.Σ.


[Από τις κινητοποιήσεις και τη δενδροφύτευση στην περιοχή Δαφνίου, Ιανουάριος 2008]

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΌ: Το υποέργο με τον αρχικό τίτλο «Κατασκευή περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον» Ε.Π.ΠΕΡ στις 13/11/2003 επί δημαρχίας του κ.Κυριάκου Ντηνιακού.(το δεύτερο υποέργο είχε τίτλο «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαϊδαρίου» και δεν θα μας απασχολήσει εδώ).
Από την έναρξη του έργου παρατηρήθηκαν διάφορα προβλήματα και αυθαιρεσίες της δημοτικής αρχής, που επισημάνθηκαν από μια μικρή ομάδα πολιτών, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες και στη συνέχεια να λήξει η «Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Χαϊδαρίου» με το «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» διάρκειας δύο ετών (μέχρι 2006). Τα προβλήματα αυτά σε τίτλους ήταν:
1. Δεν υπήρχε αδειοδότηση διέλευσης από το ΨΝΑ Δαφνίου . Η «Προγραμματική Σύμβαση» προέβλεπε ότι έπρεπε να εξασφαλιστεί πριν την έναρξη των εργασιών.
2. Δεν υπήρχε περιβαλλοντική μελέτη.
3. Δεν είχε οριστεί επιβλέπων δασολόγος.
4. Ο Δήμος δεν ακολούθησε τους όρους της «προγραμματικής σύμβασης» με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυθαιρέτως άρχισε να τοποθετεί καλώδια για τον ηλεκτροφωτισμό του έργου με αποτέλεσμα να μηνυθεί ο κ.Κυριάκος Ντηνιακός από το Δασονομείο.
Όλα αυτά τα ανέδειξαν μια χούφτα άνθρωποι μεταξύ των οποίων οι Κώστας Φωτεινάκης, Στέλιος Σούλιος (οι δύο τους κατέθεσαν την πρώτη καταγγελία στο δασαρχείο), Ζωή Καλογεροπούλου, Μιχάλης Τσίχλος. Το έργο διακόπηκε και η «Προγραμματική Συμφωνία» με το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέπνευσε.
Η Δημοτική Αρχή στις εκλογές του 2006 άλλαξε και ανέλαβε Δήμαρχος ο κ.Μαραβέλιας. Το Δεκέμβριο του 2007 επιχειρήθηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή να συνεχίσει το έργο χωρίς όμως να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα, για να «απορροφηθούν» τα κονδύλια σύμφωνα με δήλωση του κ.Μαραβέλια. Στην «επανεκκίνηση» του έργου αντιτάχθηκαν αυτή τη φορά πολλοί πολίτες, συμμετείχαν νέες δυνάμεις οι οποίες είχαν ευαισθητοποιηθεί για το περιβάλλον από τις πρόσφατες πυρκαγιές της Πάρνηθας (Ηλείας, Εύβοιας κ.λπ) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κύμα αντιδράσεων με αποκορύφωμα τη συλλογή 2.000 υπογραφών για τη μη συνέχιση του έργου και τη δενδροφύτευση του τμήματος του Δαφνιού (Ιανουάριος 2008). Οι συλλογικότητες που συμμετείχαν στην οργάνωση αυτής της πρωτοβουλίας ήταν Διαρκής Κίνηση Χαϊδαρίου, Σύλλογος Δαφνίου, Σύλλογος Αφαίας, ΟΙΚΟ.ΠΟΛι.Σ. Χαϊδαρίου αλλά και πολλοί πολίτες. Οι εργασίες διακόπηκαν γιατί αφενός μεν οι πολίτες αντέδρασαν αφετέρου δεν υπήρχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έδινε την άδεια το δασαρχείο.
Η νέα διοίκηση του Δήμου (κ.Μαραβέλιας) επειδή ήθελε να απορροφήσει τα κονδύλια αλλά και επειδή γνώριζε ότι το έργο βρίσκεται «υπό παρακολούθηση» φρόντισε να κάνει α) όλες τις νόμιμες ενέργειες β) να τροποποιήσει σημαντικά το αρχικό σχέδιο γ) να ενημερώσει και να συνεργαστεί τους πολίτες. Συγκεκριμένα:
1. Ανανέωσε την «Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». Συνεργάστηκε με τις δασικές υπηρεσίες για να μην επαναληφθούν οι αυθαιρεσίες. Η νέα προγραμματική σύμβαση είχε τώρα τον τίτλο «Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση Δαφνί, περιοχής Ποικίλου όρους του Δήμου Χαϊδαρίου Νομού Αττικής».
2. Εξασφάλισε την άδεια διέλευσης από το ΨΝΑ Δαφνίου.
3. Όρισε υπεύθυνο δασολόγο.
4. Η νέα μελέτη δεν προέβλεπε α) κανέναν ηλεκτροφωτισμό σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου β) Καμία παρέμβαση στο μεγάλο δασικό δρόμο γ) Ο δρόμος σύνδεσης Δαφνίου με το δασικό δρόμο θα είχε φάρδος 1,5 – 2 μέτρα, θα ήταν πλακόστρωτος, και θα είχε σκαλιά σε διάφορα τμήματα.
5. Ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα 1,2,3,4 και ζήτησε να ορίσουν εκπροσώπους τους για την παρακολούθηση του έργου.
Από τα παραπάνω προκύπτει α) Η διάθεση συνεργασίας του Δήμου με τους φορείς β) Ο σεβασμός του Δήμου στη νομιμότητα γ) Ότι το έργο (αν γινόταν) δεν θα είχε καμία σχέση με το αρχικό, εκτός από εκείνο του τίτλου της χρηματοδότησης από την E.Π.ΠΕΡ.
Β.ΣΗΜΕΡΑ:
Ο Δήμος Χαϊδαρίου για διάφορους λόγους δεν πρόλαβε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο με τις νέες νόμιμες διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές στο συμφωνηθέν με την Ε.Π.ΠΕΡ. χρόνο.
Σύμφωνα με το Δήμο οι Ευρωεκλογές και οι Βουλευτικές εκλογές καθυστέρησαν την τοποθέτηση του νέου Περιφερειάρχη, του οποίου η τελική υπογραφή ήταν απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου. Έτσι ο Δήμος υποχρεώνεται μετά από έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος (16964/2009), με το οποίο το «έργο απεντάσσεται λόγω λήξης της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης του Ε.Π.ΠΕΡ.», να καταβάλει το ποσό των 190.537,84 Ευρώ (απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28/12/2009).
Γ.Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟ.ΠΟΛι.Σ.: Από το 2004 πολλά από τα μέλη που συμμετέχουν σήμερα στο σύλλογο αντιτάχθηκαν στην κατασκευή με τους όρους εκείνης της εποχής. Η θέση μας ήταν ότι αυτό το έργο δεν είχε να προσφέρει τίποτα θετικό στο περιβάλλον, αντίθετα εκτιμούσαμε ότι υπήρχαν σοβαροί κίνδυνοι που θα υπονόμευαν το μέλλον της περιοχής. (Διάβαζε Α). Στην πορεία, και μετά από τις διαδικασίες που περιγράψαμε (Β), έγιναν όλες οι νόμιμες και τεχνικές προσαρμογές, μας δόθηκαν επαρκείς διαβεβαιώσεις (να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε το έργο με τεχνικό μας σύμβουλο που είχαμε ορίσει) και έτσι αποφασίσαμε ότι δεν θα είμαστε αρνητικοί στο έργο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η μη τελική υπογραφή του Περιφερειάρχη δεν θα επέτρεπε τη συνέχιση και την ολοκλήρωσή του.
Θα μπορούσαμε, εκτιμώντας βάσιμα το τελικό αποτέλεσμα, ότι δηλαδή το έργο δεν θα προλάβαινε να υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα που προέβλεπε η συμφωνία, να είμαστε αρνητικοί και να «διεκδικούμε» σήμερα αγωνιστικές περγαμηνές.
Δεν το κάναμε, γιατί ως υπεύθυνος οικολογικός σύλλογος θέλαμε : α) να υποστηρίξουμε θεωρητικά ότι Δασοτεχνικά έργα με νόμιμες δασικές προδιαγραφές γίνονται ακόμα και σε εθνικούς δρυμούς β) Ο νέος τίτλος της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής «Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση Δαφνί, περιοχής Ποικίλου όρους του Δήμου Χαϊδαρίου Νομού Αττικής» δημιουργούσε θετικά δεδομένα για το μέλλον της περιοχής (δημόσια δάση – δασικές εκτάσεις) γ) Να μη στερήσουμε τα 190.537,84 Ευρώ από το ταμείο του Δήμου (δηλαδή τις τσέπες των δημοτών).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι γνωρίζουν από δημόσια διοίκηση και τεχνικά έργα θα γνωρίζουν παράλληλα ότι η μεταφορά κονδυλίων δεν επιτρέπεται στα προγράμματα. Τα προβλεπόμενα εγκεκριμένα κονδύλια αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα (έργο) που πρέπει να υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο χρόνο, διαφορετικά επιστρέφονται.

Υ.Γ.: Για τη θεωρητική υποστήριξη των δασοτεχνικών έργων σας συνιστούμε να δείτε δύο προηγούμενες αναρτήσεις μας, οι οποίες έγιναν εκτιμώντας ότι το έργο Δαφνίου – Δάσους δεν θα προλάβαινε να υλοποιηθεί.
Α) Νυμφαίο: Στο πλακόστρωτο για τις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που φιλοξενεί αρκούδες 29/10/09.
Β) Τρεις Φθινοπωρινές εικόνες από το Διομήδειο Βοτανικό Κήπο 24/10/09.

3 σχόλια:

Anastasios είπε...

Άλλη μία νίκη των ενεργών πολιτών!!!

Κώστας Φωτεινάκης είπε...

Θα επανέλθουμε στο θέμα με κάποια βασικά συμπεράσματα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ είπε...

ΠΡΟΣ το Blog σας....
Είμαστε ένα νέο blog ανοιχτό προς όλους τους blogger. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και στην δική σας στήριξη βάζοντας το blog μας στη σελίδα σας. Θέλουμε επίσης να σας πούμε ότι τα «μεγάλα» Blog των δημοσιογράφων που βάζετε στη σελίδα σας …δεν σας βάζουν αυτά… σκεφτήκατε ποτέ γιατί..??? Tους έχετε κάνει μάγκες…για βγάλτε τους από τι σελίδα σας να τους δούμε..!! Τους ανεβάζετε της επισκέψεις όταν τους έχετε στη σελίδα σας … στείλε αυτό το μήνυμα σε όλους τους φίλους σου blogger....Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για ότι χρειαστείτε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

www.ksipnistere.blogspot.com
email : ksipnistere1@gmail.com