Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ οργανώνει διεθνή συνάντηση για την πολιτική προστασία

 24-26 Ιανουαρίου- Επίσημη έναρξη του έργου Erasmus+ :

"Resilient Communities Through Awareness and Preparedness Against The Risks of Fire, Flood, and Landslide (READY4DISaster) "

Ανθεκτικές κοινότητες μέσω της ευαισθητοποίησης και της ετοιμότητας κατά των κινδύνων πυρκαγιάς, πλημμυρών και κατολισθήσεων (READY4DISaster)

Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας από Ιταλία , Τουρκία , Γεωργία.

Οι εργασίες θα γίνουν στο Διομήδειο Βοτανικό κήπο στις 25 Ιανουαρίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: